Công ty TNHH Fruit of The Loom Việt Nam (FOTL Việt Nam)

Tên Công ty: Công ty TNHH Fruit of The Loom Việt Nam
Địa chỉ: Cụm CN - DL Tiên Trang, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02378.966 800 
Giám đốc: Eugene MC Ilroy
Tổng số lao động: 1045
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: Đồ lót nam nữ
Thị trường xuất khẩu: 95% Châu Mỹ