Công ty TNHH May Quảng Bích

Tên Công ty: Công ty TNHH May Quảng Bích
Địa chỉ: Phòng 3314 - CT3, Tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Giám đốc: Đặng Văn Kiên
Mặt hàng sản xuất chính: Quần áo trẻ em, quần áo nam nữ và các loại
Năng lực sản xuất: 200.000- 300.000 sản phẩm
Tổng số lao động: 10