Công ty TNHH Tư Vấn Việt Xanh (Green Viet Consultancy Co.,Ltd)

Tên Công ty: Công t tNHH Tư Vấn Việt Xanh
Địa chỉ: 860/60S/16 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35119096
Email: Nguyen.nguyen@greenviet.net
Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương