Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Vận Tải Việt Á (Viet A Transport Service Trading Company Limited)

Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Việt Á
Địa chỉ: Số 358 Đà Nẵng, Phường Đông Hair, Quận Hải An, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3979.862  - Fax: 0225.3979.860
Email: vieta@vietalogistics.com.vn
Website: vietalogistics.com.vn
Giám đốc: Lê Công Quốc
Tổng số lao động: 60
Mặt hàng sản xuất chủ yếu: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, dịch vụ logistics trọn gói, dịch vụ hải quan, dịch vụ kho bãi...