Công ty TNHH Velcro Việt Nam (Velcro Vietnam Co., Ltd)

CÔNG TY TNHH VELCRO VIỆT NAM 
15B VSIP II-A, đường số 27, KCN VSIP II, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Giám đốc: Bà Đặng Ngọc Tuyền (Cherry Dang)
Liên hệ:
Ms. Judy Phương Kha- Giám đốc Thương mại 
Đt: 84-909687913 
Email: jphuong@velcro.com

Sản phẩm chính: băng nhám dính,  khóa dán nhám