Công ty TNHH May mặc Artif Việt Nam (AV Garment Co., Ltd)

Tên Công ty: Công ty TNHH May mặc Artif Việt Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 39 A, Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 84- 221- 3570352     Fax: 84- 221- 3970238
Giám đốc: Trần Thị Bích Ngọc
Tổng số lao động: 250
Sản phẩm chính: Overcoats, Trousers, T- shirt