Công ty TNHH Weave Service Việt Nam (Weave Services Vietnam Co., Ltd)

Tên Công ty: Công ty TNHH Weave Services Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84- 906743212       Fax: 84- 28- 62876045
Giám đốc: Trần Thanh Vẹn
Tổng số lao động: 12
Hoạt động chính: Tư vấn về chuỗi cung ứng tập trung và kế hoạch nhu cầu, kế hoạch sản xuất nhằm giảm tồn kho và rút ngắn thời gian sản phẩm thị trường.