Công ty CP Dệt Bảo Minh (Bao Minh Textile JSC)

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh
Địa chỉ: Lô CN 4, KCN Bảo Minh, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
Điện thoại: 84- 228 - 6253333 Fax: 84- 228 - 6282555
Giám đốc: Trần Đăng Tường
Tổng số lao động: 400-500
Hoạt động chính: Sản xuất vải dệt thoi, sợi nhuộm, hoàn thiện sản phẩm
Năng lực sản xuất: 17 million m2/year