Công ty TNHH Chỉ may American & Efrid Việt Nam (American & Efrid Vietnam thread LLC)

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chỉ may American & Efird Việt Nam
Địa chỉ: Lô số 32- 33, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-0251-3566566
Website: http://www.amefird.com
Tổng số lao động: 160
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Chỉ may, chỉ thêu, nhuộm, hoàn tất
Thị trường xuất khẩu chính: USA 83%, EU 5%, Japan 1%, Other 11%
Chứng chỉ: ISO9000, Higg index