Công ty TNHH Thời Trang Star (Star Fashion Co., Ltd)

Tên công ty: Công ty TNHH Thời Trang Star
Địa chỉ: Lô CN B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.
Tổng Giám Đốc: Mark Lee Kean Phi
Tổng số lao động: 5000
Mặt hàng sản xuất chính: Quần áo thể thao
Năng lực sản xuất: 15.000.000 sp/năm