Công ty cổ phần May Sơn Động (SONDONG GARMENT CO., JSC)

Tên Công ty: Công ty cổ phần may Sơn Động
Địa chỉ: Thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3598988
Fax: 0204. 3599889
Email: sondonggarment@vnn.vn
Giám đốc: Cao Mạnh Sơn
Mặt hàng sản xuất chính: Quần âu nam/ nữ cơ bản; Áo sowmi; Áo Jacket...
Năng lực sản xuất: 1.000.000 sp/năm
Tổng số lao động: 369