Công ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kông (Việt nam) (Hong Kong Rise Sun Textile Co., Ltd)

Tên Công ty: Công ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kông ( Việt Nam)
Địa chỉ: Lô A12 D3, Lô A2.2 D2 KCN Thành Thành Công, An Hòa, TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3883688
Fax:  0276.3883788
Giám đốc: LI TIAN MING
Mặt hàng sản xuất chính: Dệt vải các loại vải cotton, polyeste, Spandex..; sản xuất tơ nhân tạo , ren hoa..
Năng lực sản xuất: 27.540 tấn/năm
Tổng số lao động: 650
Thị trường xuất khẩu: USA 50%, EU 20%, thị trường khác 30%