Công ty cổ phần Dệt May Nam Phú (Nam Phu Textile JSC)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt May Nam Phú
Địa chỉ: Đội 8, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP  Hà Nội
Điện thoại: 0247.3049494
Email: namphutextile@gmail.com
Website: http://namphutextile.com
Giám đốc: Nguyễn Văn Nam
Mặt hàng sản xuất chính: Khăn bông, Áo choàng tắm
Năng lực sản xuất: 3.000.000 sp /năm
Tổng số lao động: 150