Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương (NPI INVESTMENT CORP)

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương
A18, đường số 14, Khu SADECO nghỉ ngơi giải trí Tân Phong, phường Tân Phong, Q7, TP HCM
Điện thoại: 0916 161 296
Email: info@sensorial.vn; sales.marketing@sensorial.vn
Website: www.sensorial.vn
Giám đốc: Nguyễn Thụy Giang Châu

Mặt hàng sản xuất chính: Quần áo thời trang nữ
Tổng số lao động: 100