Công ty TNHH May Mặc Alliance One (Alliance One)

Công ty TNHH May Mặc Alliance One
Alliance One Apparel., Ltd

Địa chỉ:
B1, B2, B5-B12 KCN Giao Long, phường An Phước, Châu Thành, Bến Tre
Sđt: (0275) 3612113
Email: news.account@allianceone.com.vn
Website: www.libgroup.com
Tổng giám đốc: Pollawut Patumpattanakit
Mặt hàng chính: chuyên sản xuất hàng may mặc cho các nhãn hàng Adidas, Puma.

Profile công ty