Công ty TNHH UL VS Việt Nam (US VL (VIETNAM))

CÔNG TY TNHH UL VS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1604 & 1605, Tầng 16, Tòa nhà Mapletree Business Centre, số 1060 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: +84 6256 3979
Fax:            +84 82220 5268
E
mail:         sale.vn@ul.com
Website:      https://www.ul.com/ (ENGLISH)
                         https:www.ul.com/vi/regions/vietnam (TIẾNG VIỆT)Người đại diện:
Ông Huỳnh Tước Kim – Giám đốc Điều hành/ Country Operating Manager

Người liên lạc: Ông Nguyễn Mạnh Đức – Sale Executive
Email: luke.nguyen@ul.com
Điện thoại: 0981 512624


UL Solutions là công ty hàng đầu thế giới về khoa học an toàn ứng dụng, biến những thách thức về an toàn, an ninh và tính bền vững thành cơ hội cho khách hàng tại hơn 100 quốc gia.

UL Solutions cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận, cùng với các sản phẩm phần mềm và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đổi mới sản phẩm và tăng trưởng kinh doanh của khách hàng. Nhãn chứng nhận UL đóng vai trò là biểu tượng được công nhận về sự tin cậy đối với các sản phẩm của khách hàng và phản ánh cam kết vững chắc trong việc thúc đẩy sứ mệnh an toàn của UL.