Công Ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Atradius Việt Nam (AIS Vietnam Co. Ltd.)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Atradius Việt Nam
Atradius Information Services Vietnam Company Limited

Địa chỉ: Phòng 901, Lầu 9, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 28 3622 0969
Email: Info.vn@atradius.com
Website: www.atradius.sg
Giám đốc: Vũ Thị Đức Hạnh

Atradius là tp đoàn cung cp bo him tín dng thương mi, bo lãnh và cam kết thanh toán, và dch vthông tin hàng đầu trên toàn thế gii.  Vi shin din chiến lược ti hơn 54 quc gia và khnăng tiếp cn thông tin tín dng ca hơn 260 triu công ty trên Atradius thào vshiu biết toàn din chui cung ng trên nhiu lĩnh vc và quc gia, cũng như điu kin ca tng thị trường riêng l, từ đó to thành thông tin phân tích kinh doanh (insight intelligence) đáng tin cy và hiu biết chuyên sâu thtrường bn địa. 
Năm 2018, Công ty TNHH Dch vThông tin Atradius Vit Nam được thành lp nhm nâng cao htrcác đối tác và cho phép tn dng chuyên môn địa phương để cung cp cho các đối tác và khách hàng thông tin kp thi vri ro tín dng thương mi ca họ đối vi các công ty ti Vit Nam.