Công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh (PHUTHINH.JSC)

Công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Thịnh
PHU THINH EXPORT GARMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
SĐT: 02213 900 989
Email: mayxkphuthinh@gmail.com
Giám đốc: Đặng Thế Chinh
Hoạt động chính: sản xuất may mặc woven jackets & pants
Thị trường chính: Mỹ 80%

Profile Doanh nghiệp