Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG (LNG)

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG
Bac Giang LNG Gảment Corporation

Địa chỉ: Lô 3,4 Cụm công nghiệp thị trấn Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Sđt: 02043589592
Email: contact@bacgianglng.vn
Website: bacgianglng.vn
Giám đốc: Nguyễn Văn Thiện
Hoạt động chính: sản xuất hàng dệt may

Được hình thành từ năm 2008, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG bắt đầu từ Xí nghiệp May Lục Nam. Tới năm 2018, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG là công ty hoạt động độc lập. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, hiện nay công ty có 4 xí nghiệp sản xuất với 43 chuyền may và các tổ cắt, hoàn thiện, KCS, cơ điện, giải chuyền.