Công ty TNHH môi trường Quý Tiến (Quý Tiến)

Công ty TNHH Môi Trường Quý Tiến
Địa chỉ: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Liên hệ: Đinh Thị Thu Cúc - PP Kinh doanh
Điện thoại: 0975611150
Email: kinhdoanhquytien123@gmail.com  
Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến chuyên hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại từ năm 2006. Quý Tiến hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là:
  • Thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường và nguy hại
  • Xử lý chất thải rắn, lỏng công nghiệp thông thường và nguy hại
  • Xử lý và tái chế, đóng kén an toàn, hợp vệ sinh
  • Mua bán phế liệu
Công ty TNHH Môi Trường Quý Tiến được cấp phép hoạt động tại vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long. Quy mô công suất hiện tại là 279,16 tấn/ ngày và hơn 10 hệ thống xử lý chất thải, Quý Tiến có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu về công suất và mã chất thải cần xử lý của Khách hàng.  

Với mục tiêu “Chung tay gìn giữ màu xanh Việt”, Công ty TNHH môi trường Quý Tiến không ngừng mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, công nghệ xử lý chất thải hiện đại. Quý Tiến hiện là đơn vị tiên phong đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  đầu tư hệ thống lò đốt rác phát điện với công suất 200 tấn/ ngày để tái sinh năng lượng, tận dụng được nhiệt thừa từ quá trình đốt chất thải để phát điện cung cấp lại cho dự án và hoà vào lưới điện Quốc gia.

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị tiêu biểu trong ngành xử lý, tái chế chất thải, bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Luôn tiên phong nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng công nghệ mới, tiên tiến trong xử lý chất thải.

Sứ mệnh: Với tôn chỉ lấy uy tín làm đầu, tiên phong sử dụng công nghệ mới, tiên tiến trong xử lý chất thải. Quý Tiến cam kết đem đến cho khách hàng, đối tác phương pháp xử lý chất thải  tối ưu nhất với hiệu quả kinh tế cao nhất. Góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường Việt Nam xanh, sạch, bền vững.


Giá trị cốt lõi: TÂM - TRÍ - TÍNQUY TIEN ENVIRONMENTAL CO.,LTD

Address: Toc Tien centralized waste treatment area, Toc Tien commune, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province.
Contact: Dinh Thi Thu Cuc - Deputy Sales Manager
Mobile: 0975611150
Email: kinhdoanhquytien123@gmail.com 
Quy Tien Environment Co.,LTD has specialized in the field of hazardous waste treatment since 2017. Quy Tien operates in 4 main areas:
  • Collection and transportation of common and hazardous industrial waste
  • Treatment of industrial non-hazadous and hazardous solid and liquid waste
  • Safe and hygienic processing, recycling and packing of cocoons
  • Buy and sell scrap
Quy Tien Environmental Co., Ltd. is licensed to operate in the North Central and Central Coast, South East and Mekong Delta. Current capacity of 279.16 tons/day and more than 10 waste treatment systems, Quy Tien can meet most of the customer's capacity and waste code requirements.

With the goal of "Joining hands to preserve Vietnamese green", Quy Tien Environmental Co.,LTD is constantly expanding its scale, investing in modern machinery and waste treatment technology. Quy Tien is currently the first pioneer in Ba Ria-Vung Tau province to invest in a power-generating waste incinerator system with a capacity of 200 tons/day to regenerate energy and take advantage of excess heat from the waste burning process. to generate electricity to supply the project and connect to the national grid.


Vision: To become a typical unit in the waste treatment and recycling industry and environmental protection in Vietnam. Always a pioneer in researching, learning and applying new and advanced technology in waste treatment.


Mission: With the principle of putting reputation first, pioneering the use of new and advanced technology in waste treatment. Quy Tien is committed to providing customers and partners with the most optimal waste treatment method with the highest economic efficiency. Contribute to building and protecting a green, clean and sustainable Vietnamese environment.


Core values: CONSCIENTIOUS – INTELLIGENCE – PRESTIGE.