Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ LYTH (LYTH Tech Co.,Ltd)

Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ LYTH
LYTH Technology and Service Company Limited

Địa chỉ:
Thôn Nam Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0966898466
Email: linhlm@lyth.vn
Website: Lyth.vn
Giám đốc: Lê Mạnh Linh
Hoạt động chính: tư vấn chuyển giao công nghệ kinh tế bền vững, tư vấn giảm phát thải và cung cấp tín chỉ năng lượng tái tạo