Công ty TNHH Shonan Việt Nam (Shonan Co., Ltd)

Công ty TNHH Shonan Việt Nam
Shonan Vietnam Company Limited

Địa chỉ: Thôn 3 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0901758179
Email: huong@shonanvn.com
Website: Shonan.vn
Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương
Hoạt động chính: Công ty TNHH Shonan Việt Nam được thành lập từ năm 2016 với ước mong khôi phục lại nghề đan thủ công làng Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội.
Ngoài ra công ty có hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, giúp đỡ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam