Công ty TNHH Tiếp vận VICO Việt Nam (VICO Logistics)

VICO Logistics: Chuyên gia chuỗi cung ứng dệt may hàng đầu Đông Dương
Được thành lập vào năm 1990 với trụ sở chính tại Hồng Kông, VICO Logistics đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu cho ngành dệt may tại Đông Dương. Với hơn 34 năm kinh nghiệm, VICO Logistics đã xây dựng mạng lưới rộng khắp bao gồm các văn phòng tại Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh), Trung Quốc (Thâm Quyến, Thượng Hải), Singapore mang đến cho khách hàng giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện và hiệu quả.Lĩnh vực chuyên môn: dịch vụ logistics sau cho ngành dệt may:
  • Vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển Đường biển, Đường hàng không, LCL, FCL,..
  • Vận tải đường bộ: Qua biên giới, nội địa và vận chuyển đường dài.
  • Dịch vụ kho bãi: Cung cấp kho bãi hiện đại, Kho ngoại quan, CFS, transit,…
  • Dịch vụ thủ tục hải quan: tư vấn về thủ tục, chứng từ xuất nhập khẩu
  • Dịch vụ tư vấn dự án logistics: Xử lý hàng dự án và di dời nhà máy
VICO Logistics: Your Supply Chain Partner in Indochina  

VICO has been established in 1990 and headquartered in Hong Kong, VICO specialize in providing tailored logistics and supply chain solutions across Indochina. With offices strategically located in Vietnam (Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh City), China (Shenzhen, Shanghai), Singapore, and Hong Kong, we have cultivated a strong network to serve the customer effectively.  

The Vision is to lead the logistics industry in Indochina by fostering strong client and partner relationships while upholding their values. As Logistics Specialist, VICO ensure timely and impeccable delivery of goods.  

  • Freight Forwarding: Ocean Freight, Air Freight, LCL, FCL, and Buyer Consolidation.  
  • Trucking: Cross-Border, Domestic & Long-Haul Transportation.  
  • Supply Chain Hubs & Warehousing: Bonded Warehouses, CFS, and Transit Warehouses.  
  • Customs Clearance: Handling import/export licenses and providing advisory services.
  • Project Cargo Handling & Factory Relocation  


进泓航运(VICO):您在中南半岛的供应链合作伙伴 

进泓航运(VICO)成立于 1990 年,总部设在香港,专注于在整个中南半岛地区提供量身定制的物流和供应链解决方案。我们在越南(海防、岘港、胡志明市)、中国(深圳、上海)、新加坡和香港都设有办事处,建立了强大的网络,为客户提供高效可靠的服务。  

我们的愿景是通过建立牢固的客户和合作伙伴关系,同时坚守我们的价值观。我们与中南半岛的物流行业共同进步,不断发展,优化流程,以确保您的货物高效安全地交付。 

- 货运代理: 海运、空运、拼箱、整箱和买方拼箱。 

- 卡车运输: 跨境、国内和长途运输。 

- 供应链枢纽和仓储: 保税仓库、集装箱货运站和中转仓库。 

- 项目货物处理和工厂搬迁  

- 海关清关: 办理进出口许可证,提供文件和程序方面的咨询服务。 

与进泓航运(VICO)合作,可以加强您在中南半岛和亚洲的纺织品供应链。现在就联系我们,探索高效、经济的解决方案。 

请访问我们的网站 https://www.vico.com.hk/ 了解更多信息。 

>> On Spot 进口出口法规指南