Công ty Cổ phần Dệt May 7 (7 Textile JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
- Trụ sở giao dịch:  109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại:            (028) 3842.5372 -  QS: (069) 662.037
- Fax:                      (028) 3810.0489
- Email: Info@detmay7.com
- Website:                www.Detmay7.com

Công ty Dệt May 7 là đơn vị kinh tế quốc phòng  với chức năng, nhiệm vụ chuyên SXKD dệt, nhuộm, in, may cung cấp cho Quân đội và tham gia thị trường. Công ty trực thuộc Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng, Trụ sở đặt tại Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
 
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Công ty Dệt may 7 có 4 xí nghiệp và bốn phòng chức năng, 1 Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm. Gồm có: 
- Xí nghiệp Dệt
- Xí nghiệp Nhuộm - In
- Xí nghiệp May
- Xí nghiệp Cơ khí
- Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm
 
Công ty Dệt May 7 chuyên sản xuất kinh doanh:
- Công nghiệp dệt, nhuộm, may
- Xuất khẩu các hàng dệt, may do Công ty sản xuất
- Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí
- Sản xuất vải bạt chống thấm và nhà bạt các loại
-  Mua bán các loại nguyên vật liệu, phụ tùng, hóa chất, sản phẩm của ngành dệt, nhuộm, in, may, cơ khí...
 
Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của các đơn vị trong và ngoài lực lượng vũ trang, Dệt may 7 hiện nay cung cấp các sản phẩm chất lượng và rất phong phú. Có thể kể đến:
- Sản xuất sợi. Sản xuất dệt thoi. Hoàn thiện sản phẩm dệt. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
- Sản xuất hàng may sẵn
- Sản xuất thảm, chăn đệm.
- Sản xuất các loại dây bện và lưới (không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp)
- Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
- Sản xuất trang phục dệt kim và đan móc
- Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự.
- Sản xuất yên đệm. 
- In ấn.
- Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Rèn, dập, ép và cán kim loại
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở doanh nghiệp)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)
- Bán buôn phế liệu, phế thải và các hàng hóa khác chưa được phân vào đâu (trừ buôn bán phế liệu, phế thải, thuốc trừ sâu tại trụ sở)
- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
- Sản xuất may quân trang, quân phục cho QĐNVN.
 
Năng lục sản xuất:
- Sản lượng dệt các loại:              trên 6 triệu m/năm
- Sản lượng nhuộm - in các loại:  trên 8 triệu m/năm
- Sản lượng may quần áo các loại:  2 triệu sản phẩm/năm
- Sản lượng cơ khí các loại:         trên 20.000 sản phẩm/năm  (gồm giường sắt, nhà bạt...).