Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Hai, 06/02/2023

Đăng ký nhận tin BỘ MÁY TỔ CHỨC VĂN PHÒNG HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM

Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
- Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội

Tel: 84-24-3266 8442

Email: giangvd@vietnamtextile.org.vn/ vdg1005@gmail.com

 

- Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng thư ký

Tel: 84-24-3266 8441

Email: camtv@vietnamtextile.org.vn- Ban Tổ chức Hành chính-Kế toán-Hội viên

Bà Tạ Vân Huyền:  Chánh văn phòng

Tel: 84-24-3936 1167           /           Email: huyentv@vietnamtextile.org.vn

Bà Nguyễn Thị Thơm: Phó trưởng Ban - phụ trách Kế toán

Tel: 84-24-3936 4134           /          Email: thomnt@vietnamtextile.org.vn

      +
Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phó Trưởng Ban - phụ trách Hội viên
             Tel: 84-24-3934 9608           /           Email: hant@vietnamtextile.org.vn

       + 
Bà Lê Thu Hương: Văn thư 
             Tel: 84-24-3934 9608          /             Email: thuhuong@vietnamtextile.org.vn

- Ban Vận động chính sách:


       + Bà Tống Thị Bích HuệPhó Trưởng Ban phụ trách Ban

Tel: 84-24-3936 4134           /           Email: huetb@vietnamtextile.org.vn

       +
 Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phó Trưởng Ban kiêm QHLĐ, Tiền lương

                Tel: 84-24-3934 9608           /         Email: hant@vietnamtextile.org.vn

 

Ban Thông tin và truyền thông:

       + 
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: Phụ trách Ban

           Tel: 84-28-66853449 /  Email: tuyetmai@vietnamtextile.org.vn

       + 
Bà Chu Nguyễn Thùy Trang: Phó trưởng ban
         
         Tel: 84-24-3934 9608  /   Email: trangcnt@vietnamtextile.org.vn

     
       + 
Ông Nguyễn Cảnh Hưng: Chuyên viên
               
               Tel: 84-24-3936 1167  /   Email: hungnc@vietnamtextile.org.vn

-          Ban xúc tiến Thương mại:

         +  Bà Phan Thị Thanh Nga: Phó Trưởng Ban phụ trách Ban

                Tel: 84-24-3936 1167           /           Email: ngapt@vietnamtextile.org.vn

         + Bà Lê Thu Hương: kiêm TTTT, XTTM

     Tel: 84-24-3934 9608          /              Email: thuhuong@vietnamtextile.org.vn

Bà Bùi Thị Phương Uyên: chuyên viên
     Tel: 84-24-3934 9608          /              Email: uyenbtp@vietnamtextile.org.vn


- Văn phòng Đại diện Tp.Hồ Chí Minh208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
        Tel: 84-8-22411485    /    Fax:84-8-38233465

     + Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Văn phòng đại diện -                                                                         Phụ trách Ban Hội viên 

            Tel: 84-28-66853449 / Email: tuyetmai@vietnamtextile.org.vn
                                                           

     + Ông Nguyễn Thanh Bình: Phó Trưởng Ban phụ trách Chính sách và QHLĐ

Tel: 84-28-22411485  /  Email: binhnt@vietnamtextile.org.vn
                                                     
          
     +
Bà Hoàng Thị Lý: Kế toán - Phó Trưởng Ban Hội viên
        Tel: 84-28-22411485 /  Email: hoangly@vietnamtextile.org.vn
                                                       


      + Bà Vũ Thị Minh Khoa: Phó trưởng Ban XTTM

Tel: 84-28-22411485  /   Email: khoavtm@vietnamtextile.org.vn
                                                          

      + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Phó Trưởng Ban TTTT - Thủ quỹ

Tel: 84-28-22411485 /   Email: anhntq@vietnamtextile.org.vn

     + Ông Trần Hoài Sơn: Nhân viên hành chính                                                                   T
el: 84-28-22411485 /   Email: sonth@vietnamtextile.org.vn

- Văn phòng đại diện miền Trung:
      + Bà Trần Kim Oanh: Phó Trưởng Ban Hội Viên - Đại diện miền Trung 
         Tel: 849 1400 2447   /  Email: oanhtk@vietnamtextile.org.vn

Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : LP-05.OT19 và LP-05.OT20,
Tòa nhà Landmark Plus, Vinhome Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 8.722.961
Khách
: 282
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0