Tìm kiếm:
Hội nghị Tổng kết VITAS năm 2021
Hội thảo quốc tế 11.12
Đại hội VI - Tổng kết 2020 VITAS
Gala diner 2020
Đối thoại quốc tế 2019

Nguyên phụ liệu dệt may đang là nút thắt lớn của ngành dệt may khi EVFTA có hiệu lực. Do đó, cần có quy hoạch Khu công nghiệp cho nguyên phụ liệu dệt may đủ lớn để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động được hơn về nguyên liệu, nhanh chóng tận dụng hiệu quả của EVFTA.

Dệt may nội: Tay cắt may, tay cắt lỗ

Trong lúc đầu ra gặp khó khăn thì các công ty trong ngành dệt may lại đối mặt với chi phí hoạt động tăng vọt.

Copyright © 2022 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam - vietnamtextile.org.vn. All rights reserved.
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Chrome 15+, Firefox 7+, IE 9, Safari 5.
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0