Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Năm, 21/10/2021

Đăng ký nhận tin

Bộ Công Thương - Hướng dẫn diều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

05/09/2017 03:17 CH
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT - TTg ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 và Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, để hướng dẫn các đơn vị đăng ký điều chỉnh, bổ sung các sản phẩm trong nước sản xuất được vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được, Bộ Công Thương ban hành văn b ản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung sản phẩm vào Danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất thay thế văn bản số 5790/BCT - KH ngày 03 tháng 07 năm 2012 như sau:
1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục bao gồm:
- Văn bản của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung các sản phẩm sản xuất trong nước vào Danh mục.
- Danh mục  máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đề nghị điều chỉnh, bổ sung do danh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm ( Mẫu Danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo).
- Tài liệu thuyết minh kỹ thuật về sản phẩm.
- Giấy chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm ( Photo công chứng)
- Thống kê các hợp đồng mua bán sản phẩm ( nếu có) về số lượng sản phẩm, giá trị, tên đơn vị mua sản phẩm và năm ký kết hợp đồng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Photo công chứng).
2. Tiêu chí đánh giá máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được quy định tại Phụ lục 2.
3.Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan được quy định tại Phụ lục 3.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Tải file Công văn.
Tin khác :
Số bài/trang
Trang 1 2 3 4 »
Chọn ngày
Số bài/trang
Trang 1 2 3 4 »
Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : Lầu 7, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 8.594.293
Khách
: 21
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.8.0.0